Το Δημοτικό μας

Στο Δημοτικό μας εκτός από το πλήρες πρόγραμμα, που εφαρμόζεται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, με υψηλού παιδαγωγικού επιπέδου διδασκαλία και ευρύτητα αντιλήψεων και το οποίο έχει σκοπό να κατευθύνει τα παιδιά στην ουσία της διδασκόμενης ύλης, να μεθοδεύσει τη σκέψη, να οξύνει την αντίληψή τους και να καλλιεργήσει την κρίση τους:

 • Διδάσκουμε συστηματικά σε καθημερινή βάση τη γερμανική γλώσσα και προετοιμάζουμε σωστά τους μαθητές μας

α) για τις εξετάσεις εισαγωγής στην Α’ Γυμνασίου της Γερμανικής Σχολής (PROFIL E) με την οποία το σχολείο μας είναι επίσημα συνεργαζόμενο. (Kooperationspartner der D.S.A.) 

β) για τις εξετάσεις απόκτησης των αναγνωρισμένων διπλωμάτων γλωσσομάθειας, επίπεδα Α1 – Α2 – Β1 DSD (Γερμανικό γλωσσικό δίπλωμα), ανέξοδα και με πιστοποιημένο φορέα DSD το σχολείο μας από το 2015-16.

Τα διπλώματα γερμανικής γλώσσας DSD απονέμονται με κοινή ευθύνη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας.

Οι μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ μπορούν να επιλέξουν στο μάθημα των Γερμανικών κανονικό ή εντατικό τμήμα. Στους μαθητές του εντατικού τμήματος – όπου στόχος είναι οι εξετάσεις εισαγωγής στην Α΄ Γυμνασίου της Γ.Σ.Α (PROFIL E) καθώς και η απόκτηση στο τέλος της Ε’ Δημοτικού του διπλώματος Α2 DSD και στο τέλος της ΣΤ’ Δημοτικού του διπλώματος B1 DSD – το σχολείο παρέχει μετά το τέλος του κανονικού πρωινού προγράμματος, δωρεάν, ικανό αριθμό διδακτικών ωρών την εβδομάδα απογευματινής στοχευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας του μαθήματος.

Οι μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’, που ακολουθούν το κανονικό τμήμα, προετοιμάζονται για την απόκτηση, στο τέλος της ΣΤ’ τάξης, του διπλώματος Α2 DSD.

Για όλους τους μαθητές στο τέλος της Δ’ Δημοτικού στόχος είναι η απόκτηση του διπλώματος Α1 DSD.

 

 • Διδάσκουμε τρείς φορές την εβδομάδα την αγγλική γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα στα παιδιά των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού.
 • Διδάσκουμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τα μαθηματικά από γερμανικά βιβλία, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα
 • Διδάσκουμε συστηματικά και σε βάθος την ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας δικά μας έντυπα, για να καλύψουμε σωστά το μάθημα της γραμματικής.
 • Διαβάζουμε και αναλύουμε με τα παιδιά εξωσχολικά λογοτεχνικά κείμενα και βιβλία, για να αγαπήσουν το διάβασμα και να εξασκούνται στο σωστό προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Διδάσκουμε το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος με δικά μας έντυπα, μεταφρασμένα από γερμανικά βιβλία και καλύπτουμε σωστά και με ευχάριστο τρόπο πολλά θέματα Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας.
 • Δίνουμε στα παιδιά των τριών πρώτων τάξεων του Δημοτικού πολλέςασκήσεις παρατηρητικότητας, κρίσης, προσοχής, μνήμης, σύγκρισης και ταξινόμησης από γερμανικά βιβλία.
 • Το μάθημα της Γυμναστικής περιλαμβάνει ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης και ευλυγισίας, μουσικοκινητική αγωγή, διδασκαλία παραδοσιακών χορών, μπάσκετ και βόλεϊ
 • Μαθαίνουμε να ακούμε πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, στη λαϊκή και έντεχνη λαϊκή μουσική, μαθαίνουμε να τραγουδάμε σωστά.
 • Το μάθημα της μουσικής περιλαμβάνει διδασκαλία MELODICA σε όλες τις τάξεις
 • Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής γνωρίζουμε συστηματικά την Ελληνική Τέχνη, συνύπαρξη γόνιμη Μύθου και Λόγου «στολίδι» και «φίλεμα» του πνεύματος και της ψυχής…

Έτσι, μέσα από τη σύνδεση της γλώσσας, της τέχνης και της μουσικής, επιτυγχάνουμε την ολοκληρωμένη γνώση της Ιστορίας και της τόσο ευάλωτης υλικής και άυλης πολύτιμης πολιτιστικής μας κληρονομιάς

 • Οργανώνουμε επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και εκδρομές εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου
 • Για όσους επιθυμούν λειτουργούν τμήματα απογευματινής μελέτης και όσα παιδιά προετοιμαστούν σωστά, αφήνουν την τσάντα στο σχολείο.
 • Τα παιδιά μας τελειώνοντας το Δημοτικό σχολείο έχουν διαμορφώσει καθοριστικά στάσεις ζωής, έχουν αποκτήσει ξεχωριστές γνώσεις σε όλο το φάσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχουν μάθει, σύμφωνα με το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, να σκέπτονται και να εργάζονται αυτόνομα, μεθοδικά και ολοκληρωμένα.

Φόρμα Επικοινωνίας

TOP